EU TIETOSUOJA-ASETUKSEN (EU) 2016/679 mukainen seloste käsittelytoimista

1. Rekisterinpitäjä

Infrarent Vähäketo Oy
Sorvarinkatu 9
20360 Turku
Y-tunnus 3441777-9 / VAT number FI3441777-9
Sähköposti: markus.lahti (at) infrarent.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kasperi Kantonen
Puhelin +358 50 463 1056
Sähköposti: kasperi.kantonen (at) infrarent.fi

3. Rekisterin nimi

Infrarent Vähäketo Oy:n asiakas- ja henkilötietorekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Infrarent Vähäketo Oy ja asiakkaan tai työntekijän väliseen sopimukseen, tai sopimussuhteeseen liittyviin lakisääteisiin velvoitteisiin.
Infrarent Vähäketo Oy käyttää antamiasi henkilötietoja palkanlaskennan, tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, palautteen käsittelyn sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden/työsuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot asiakasrekisterissä:

Lisätietoja tallennetaan sopimussuhteessa olevista henkilöistä palkanlaskennan ja muiden lakiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse, puhelimitse, internetin kautta tai sähköpostilla.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Infrarent Vähäketo Oy:n rekisterissä olevia tietoja käsittelevät:

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietosi suojataan kaikissa tapauksissa tarpeellisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tietojärjestelmä on suojattu eri tasoisin käyttäjäoikeuksin, jotka on sidottu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin.

8. Tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Voit halutessasi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallasi pyynnöllä, joka toimitetaan sähköpostitse Infrarent Vähäketo Oy:lle (kasperi.kantonen@infrarent.fi).

9. Tietojen säilytysaika

Asiakaskirjeenvaihdon ja työnhakulomakkeen tietoja säilytetään asian käsittelyn ajan lisäksi kahden vuoden ajan.
Muu sopimussuhteisiin, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvä aineisto säilytetään kymmenen vuoden ajan.