EU TIETOSUOJA-ASETUKSEN (EU) 2016/679 mukainen seloste käsittelytoimista

1. Rekisterinpitäjä

Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy
Sinikalliontie 12
02630 Espoo
Y-tunnus 1948979-0 / VAT number FI19489790
Puhelin +358 40 506 9162
Sähköposti: ville.vahaketo (at) vahaketo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ville Vähäketo
Puhelin +358 40 506 9162
Sähköposti: ville.vahaketo (at) vahaketo.fi

3. Rekisterin nimi

Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy:n asiakas- ja henkilötietorekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy ja asiakkaan tai työntekijän väliseen sopimukseen, tai sopimussuhteeseen liittyviin lakisääteisiin velvoitteisiin.
Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy käyttää antamiasi henkilötietoja palkanlaskennan, tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, palautteen käsittelyn sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden/työsuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot asiakasrekisterissä:

Lisätietoja tallennetaan sopimussuhteessa olevista henkilöistä palkanlaskennan ja muiden lakiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen lähteenä ovat rekisteröity itse, puhelimitse, internetin kautta tai sähköpostilla.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy:n rekisterissä olevia tietoja käsittelevät:

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietosi suojataan kaikissa tapauksissa tarpeellisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tietojärjestelmä on suojattu eri tasoisin käyttäjäoikeuksin, jotka on sidottu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin.

8. Tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Voit halutessasi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, allekirjoittamallasi pyynnöllä, joka toimitetaan sähköpostitse Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy:lle (ville.vahaketo@vahaketo.fi).

9. Tietojen säilytysaika

Asiakaskirjeenvaihdon ja työnhakulomakkeen tietoja säilytetään asian käsittelyn ajan lisäksi kahden vuoden ajan.
Muu sopimussuhteisiin, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvä aineisto säilytetään kymmenen vuoden ajan.